Δρ. Σπύρος Συρμακέσης
Επιτροπές Εκτύπωση
[1]Μέλος του Programme Committee του Human Computer Interaction 2001 (http://www.ee.upatras.gr/pchci2001/).
[2]Chairman στο Workshop on “Transforming Web Surfers to E-Shoppers”, στο PC-HCI 2001 (http://www.hci.gr/pchci.asp).
[3]Μέλος του International Programme Committee στο 5th Annual International Workshop on Internationalisation of Products and Systems, (IWIPS 2003) (http://www.iwips2003.org/)
[4]Μέλος του International Programme Committee στο IASTED International Conference on WEB-BASED EDUCATION (WBE 2004), Chairman στο Invited Session on Engineering Web Based Learning Systems February 16-18, 2004, Innsbruck, Austria (http://iasted.org/conferences/2004/Innsbruck/wbe.htm).
[5]Μέλος του International Programme Committee στο IASTED International Conference on WEB-BASED EDUCATION (WBE 2005), Chairman στο Invited Session on Web Based Teaching and Learning Technologies February 21-23, Grindelwald, Switzerland (http://iasted.org/conferences/2005/switzerland/wbe.htm).
[6]Co-Chairman στο Invited Session on"Methods & Technologies for Personalized and Adaptive Web Interaction" στα πλαίσια του 3rd International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2005), 22-27 July 2005, Caesars Palace, Las Vegas, Nevada SA (http://www.hci-international.org)
[7]International Scientific Advisory Committee member στο "DATA MINING 2005 - Sixth International Conference on Data Mining, Text Mining and their Business Applications”, 25 27 May, 2005, Skiathos, Greece
[8]Chairman of the International Workshop on “Adaptive and Personalized Semantic Web” in ACM HT 2005 - Sixteenth ACM Conference on Hypertext and Hypermedia, 6.-9.Sept. 2005, Salzburg, Austria.
[9]Programme Committee in the International Workshop on “Combining Intelligent and Adaptive Hypermedia Methods/Techniques in Web-Based Education Systems” in ACM HT 2005 - Sixteenth ACM Conference on Hypertext and Hypermedia, 6.-9.Sept. 2005, Salzburg, Austria.
[10]International Scientific Advisory Committee member στο " Data Mining and Information Engineering-Seventh International Conference on Data, Text and Web Mining and their Business Applications and Management Information Engineering”, 11 13 July, 2006, Prague, Czech Republic (http://www.wessex.ac.uk/conferences/2006/data06/index.html).
[11]Μέλος του International Programme Committee στο IASTED International Conference on WEB-BASED EDUCATION (WBE 2006), January 23-25, 2006, Puerto Vallarta, Mexico, (http://www.iasted.org/conferences/2006/mexico/wbe.htm).
[12]Μέλος του Programme Committee στο Third International Conference on Open and Distance Learning, 'Applications of Pedagogy and Technology', 11-13 November 2005, Patra, Greece (http://artemis.eap.gr/icodl2005/).
[13]Μέλος του Programme Committee και Reviewer στο 2006 Information Resources Management Association International Conference, Track on Web-Based Learning and Teaching Technologies, May 21-24, 2006, Wyndham Hotel Washington, D.C. (http://www.irma-international.org/conferences/2006)
[14]Μέλος του Program Committee στο IADIS Web Based Communities 2006 Conference (http://www.iadis.org/wbc2006/)
[15]International Scientific Advisory Committee member στο "DATA MINING 2004 - Fifth International Conference on Data Mining, Text Mining and its Applications”, 15-17 September, 2004, Malaga, Spain
[16]Associate Editor στο International Journal of Public Information Systems (http://www.ijpis.net/)
[17]Editorial board στο Open Research on Information Systems.
[18]Μέλος του Scientific Committee of the IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2005 - “e-Learning - eL2006” (http://www.iadis.org/multi2006).
[19]Μέλος του Scientific Committee of the “Web Engineering” in the IASTED International Conference on Software Engineering (SE 2006) February 14-16, 2006, Innsbruck, Austria (http://www.iasted.org/conferences/2006/Innsbruck/se.htm).
[20]International Scientific Advisory Committee Member στο 8th International Conference on Data Mining and Information Engineering (New Forest, UK 18-20 June, 2007).
[21]Programme Committee for the 4th Workshop on Intelligent Techniques in Web Personlization to be held in conjunction with AAAI in Boston (July 2007)(http://maya.cs.depaul.edu/~mobasher/itwp06/).
[22]IASTED Technical Committee Member on Human-Computer Interaction for the term 2005-2008.
[23]Program Committee of the IADIS Web Applications and Research 2006 Conference (WAR2006) (http://www.iadis.org/multi2006/war2006.asp)
[24]Program Committee Διημερίδα “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ” (http://esp.inf.teilam.gr), Λαμία, 26 – 28 Μαΐου 2006
[25]Program Committee Ημερίδα «Πληροφορική και Κοινωνία», Μεσολόγγι, 11 Μαϊου 2006
[26]Program Committee of the IADIS e-Commerce 2006 Conference (http://www.iadis.org/ec2006/), Barcelona, Spain, 9-11 December 2006.
[27]Co-chairman στο Invited Session on "Methods & Technologies for Personalized and Adaptive Web Interaction" in the context of the 4th International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2007), Beijing, P.R. China, 22 - 27 July 2007.
[28]Co-chairman στο “ACM Joint International Workshop on Adaptivity, Personalization and the Semantic Web” (http://www.win.tue.nl/~acristea/APS/) at the 17th ACM Hypertext’06 conference, (http://www.ht06.org), Odense, Denmark, 23-25 August, 2006.
[29]Co-chairman στο “IEEE/WIC/ACM International Workshop on Adaptation and Personalization for e-Business Intelligence (http://www.ru5.cti.gr/wi06/)” at the 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference  on Web Intelligence (http://www.comp.hkbu.edu.hk/~wii06/wi/) Hong-Kong December 18-22, 2006.
[30]Program Committee of the 2007 Information Resources Management Association (IRMA) International Conference Vancouver, Canada,May 19-23, 2007.
[31]Μέλος του Program Committee στο IADIS Web Based Communities 2007 Conference (http://www.iadis.org/wbc2007/)
[32]Programme Committee for the 5th Workshop on Intelligent Techniques in Web Personlization to be held in conjunction with AAAI (July 2007) (http://maya.cs.depaul.edu/~mobasher/itwp07/).
[33]Programme Committee for the 9th International Conference on Enterprise Information Systems, 12-16, June 2007, Funchal, Madeira –Portugal, (http://www.iceis.org/)
[34]Programme Committee for IADIS International Conference, e-Learning 2007, Lisbon, Portugal, 6-8 July 2007, (http://www.elearning-conf.org/)
[35]Co-chairman στο Special Session in the 11th Panhellenic Conference in Informatics (PCI 2007) on “Technological and Sociological Effects in the Use of e Applications” (http://pci2007.upatras.gr/).
[36]Programme Committee in the 11th Panhellenic Conference in Informatics, Human-Computer Interaction Track-Special Track on Human-Computer Interaction, “Human-Computer Interaction: usability, quality and good practices of designing interactive systems and products”, 18-20 May 2007, Patras, Greece (http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=185)
[37]Co-Chair in the 19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI-2007), October 29-31, 2007, Patras, Greece (http://ictai07.ceid.upatras.gr)
[38]Μέλος του International Programme Committee στο IASTED International Conference on WEB-BASED EDUCATION (WBE 2008), March 17 19, 2008, Innsbruck, Austria (http://www.iasted.org/conferences/home-610.html)
[39]Co-chair in the International Workshop on Applications with Artificial Intelligence, October 29-31, 2007, Patras, Greece (http://www.ebusiness-lab.gr/ai/)
[40]Program Committee of the IADIS e-Commerce 2007 Conference (http://www.ecommerce-conf.org/index.asp), Algarve, Portugal, 7-9 December 2007.
[41]Program Committee in the IASK International Conference E-Activity and Leading Technologies 2007, 3-6 December Porto, Portugal.
[42]Editor στο special issue on “Web Engineering” at Engineering Letters (http://www.engineeringletters.com), 2006.
[43]Editor στο special issue on ““Engineering the Adaptive and Personalized Semantic Web” at Journal of Web Enginnering (http://www.rintonpress.com/journals/jweonline.html), Rinton Press, 2007.
[44]Editor στο special issue on “Technological and Sociological Effects in the Use of e Applications” at Engineering Letters (http://www.engineeringletters.com), 2007.
[45]Member of the Editorial Advisory Board (EAB) of the Advances in Electronic Government Research (AEGR) Book Series (http://www.idea-group.com/bookseries/).
[46]Associate Editor στο International Journal of E-Government Research (http://www.idea-group.com/journals/details.asp?id=4298)