Δρ. Σπύρος Συρμακέσης
Βιβλία, Διατριβές, Διδακτικές σημειώσεις Εκτύπωση
Βιβλία
[1] Σπύρος Συρμακέσης "Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή”, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Σειρά: Τεχνολογία Πληροφορικής & Επικοινωνιών, (2003) ISBN 960-406-522-X (224 σελίδες). [Contents]
[2] Συρμακέσης Σ., Μαρκέλλου Π., Ρήγκου Μ., Μάρκελλος Κ., Τσακαλίδης Α. (2006). “e-Επιχειρηματικότητα: Από την Ιδέα στην Υλοποίηση”. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Σειρά: Τεχνολογία Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ISBN 960-442-223-5 (339 σελίδες). [Contents]
 
Διατριβές
[1] ”Μηχανοργάνωση του τμήματος και του εργαστηρίου της αιμοδοσίας του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών”. Diploma Thesis, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1992.
[2] “Βελτιστοποίηση Χώρου και Χρόνου σε Δομές και Προβλήματα Υπολογιστικής Γεωμετρίας στον Πολυδιάστατο Χώρο“. PhD Dissertation Πανεπιστήμιο Πατρών, 1997.
 
Διδακτικές σημειώσεις
[1] Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή“, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (2001).
[2] “Μοντέλα Ευχρηστίας για Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου“, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (2001).
[3] “Συσκευές και Λογισμικό για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες“, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (2001).
[4] “Οδηγίες Σχεδίασης στο Web”, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, (2001).
[5] “e Επιχειρείν”, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, (2002).
[6] "Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή',  Σημειώσεις, ΤΕΙ Μεσσολογγίου (2003)
[7] “Οδηγίες Σχεδίασης στο Web” & “Ψηφιακή Τέχνη-Ένας Μικρός Οδηγός για Ναυτιλομένους” στο βιβλίο “Εισαγωγή στους H/Y”, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης", 2002.