Κατάθεση Βαθμολογιών ΕΠΔΟ Εκτύπωση

Οι βαθμολογίες για το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία για την εξεταστική Σεπτεμβρίου έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία.