Κατάθεση Βαθμών στο CEID Εκτύπωση

Οι βαθμολογίες για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για την εξεταστική Ιουνίου έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία.